Ubytování v penzionu Loket můžete spojit s cestováním podél Ohře

Zajímavá místa na Ohři

Ohře je jedna z našich nejdelších řek, pramení v Bavorsku a na naše území přitéká v podobě meandrujícího toku na západním okraji Chebu, kde tvoří přehradu Skalka. Vodáci ji splouvají obvykle od obce Tršnice, nedaleko Františkových Lázní, ale vyplatí se k jejímu hornímu toku vypravit i na kole nebo autem. Naleznete tu některé zajímavosti, co jinde v republice, a obvykle i v celé Evropě neobjevíte.

Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří – unikátní dílo z roku 1950, jehož obdobu můžete spatřit pouze na Vltavě v Lenoře a v Českém Krumlově. Lávka je stále v dobrém technickém stavu a je adeptem na zařazení mezi technické památky České republiky. Na jejím místě stála lávka z železobetonových nosníků, kterou vyhodil na konci 2. světové války do povětří německý Wehrmacht.

údolí Ohře

Arboretum v Sokolově – okolí města Sokolov bylo nechvalně proslulé těžbou hnědého uhlí. Dnes se však situace v této oblasti mění k lepšímu. Na jeho jihozápadním okraji, na bývalé „výsypce Antonín“ bylo založeno stejnojmenné arboretum. Již před 50 lety tu byly pokusně vysazovány jehličnany, aby se zjistilo, jak budou odolné pro zalesňování bývalých hnědouhelných lomů. Dnes se zde nachází přibližně 230 druhů jehličnatých a listnatých keřů a stromů. Podél arboreta vede cyklotrasa „Ohře“, spojující Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Loket a Karlovy Vary.

rytířská zbro

Městská památková rezervace Loket – kdokoli se vydá do západních Čech do lázeňské oblasti, neměl by minout návštěvu města Loket se středověkým hradem. Vyplatí se tu setrvat několik dní a zajistit si ubytování Loket nad Ohří v historickém jádru v některém z místních penzionů. Centrum je obtáčeno v přehledném říčním meandru a je na něj za slunečného počasí úchvatný pohled z několika vyhlídek v okolí Kolowratské skály nad Revoluční ulicí. Loket často navštěvoval Johann Wolfgang von Goethe, který jej považoval za jedno z nejkrásnějších míst, jež ve svém životě navštívil.