S plachtou je vždy lépe

Když si člověk pořídí na zahradu bazén, očekává především to, že se v něm bude koupat za krásných letních dní. A nejednou si vůbec nepřipouští, že může mít takový bazén i nejedno mínus.
Těch problémů, které se kolem oné vodní nádrže mohou vyskytnout, je dost a dost. Zmiňme si třeba postupně se kazící vodu, která se může v konečném důsledku proměnit třeba i v učiněnou břečku, do níž by nikdo soudný ani na okamžik nevstoupil, a vše to, co je proti tomu třeba udělat, jako je filtrace, přidávání bazénové chemie, vysávání dna a tak.

voda

Což je problém, jímž se tu ale dnes budeme zabývat jen okrajově. A to proto, že v boji s ním lze zčásti využít i to, co primárně proti tomuto problému používáno není.
Budeme se tu zaobírat problémy jinými. A sice

  1. již zmíněnou čistotou vody
  2. a také její teplotou

Chce-li mít majitel bazénu vodu uvnitř tohoto nádherně průzračnou, je záhodno kromě jejího čištění učinit v rámci možností vše i pro to, aby se do ní nečistoty z okolního prostředí vůbec nedostávaly. Aby do ní napadalo co nejméně listí ze stromů, co nejméně prachu roznášeného vzduchem a kdo ví čeho ještě. Čehož lze zčásti dosáhnout tím, že se bazén v době, kdy není využíván, co nejdokonaleji přikryje. A je to.

Má-li být voda v bazénu teplá, lze ji buď přímo zde nějakým zařízením ohřívat, nebo sem průběžně donášet teplou vodu odjinud, což může být i dost drahý špás. Nebo se lze spolehnout na to, že nám stejnou službu prokážou i sluneční paprsky. Ovšem ty posledně zmíněné toho přece jenom samy zase až tak moc nedokážou. Protože Slunce je sice žhavé, ale je od matičky Země příliš daleko na to, aby dělalo divy.

bazén

V obou těchto případech přijdou více než k duhu bazénové fólie. Ony zdánlivé banality, jež ale žádnými banalitami nejsou.
Protože vyberete-li si některou z různých druhů bazénových folií a plachet, učiníte jedině dobře. Jsou tu k mání plachty krycí, jež zabraňují znečišťování vody všemožným spadem tím, že bazén v době, kdy není využíván, zakrývají, a také plachty solární, jež kromě téže funkce zajišťují i lepší zužitkování tepla od slunce a následně chrání před rychlým chladnutím takto ohřáté vody. Takže má díky nim majitel vodu o poznání čistější a teplejší. A to každý majitel, protože jsou tyto produkty nabízeny v různých velikostech i vyráběny přímo na míru bazénů nestandardních.

A v ideálním případě podložených ochrannou geotextilií pod bazén, jež zaručí, že nedojde k jeho poškození a takto skvělá voda neunikne nějakou prasklinou.