Kdy ukončit koupací sezónu a začít se zazimováním bazénů

Se zazimováním bazénů je to jako se vším ostatním v lidském životě – ideální stav je vždy zlatá střední cesta, zkrátka tak akorát. Nevyplácí se v tomto případě žádný extrém, ať už začínáte s touto procedurou příliš pozdě, nebo naopak příliš brzy.
fontána v bazénu
Příliš pozdě – začínat bychom měli ještě před příchodem prvních mrazů, zvláště opatrní bychom měli být na přízemní mrazíky, které začínají již koncem září nebo začátkem října. Ty přichází obvykle za jasného slunečného počasí, kdy je v noci a k ránu silní tzv. radiační vyzařování. Mrazy by mohly být příčinou nevratného poškození rozvodů vody v technologickém zázemí, nejvíce náchylná jsou k tomu tenká potrubí a hadice v panelech solárního ohřevu a vodní a tepelná čerpadla.
Příliš brzy – nevyplácí se začít se zazimováním ani příliš brzy, důležité je dodržet optimální teplotu vody v nádrži, která by se měla pohybovat v rozmezí od 5 do 10 stupňů Celsia. Pokud by byla vyšší, povede to při vypnuté filtraci k tvorbě řas a k rozmnožování mikroorganismů a zazimovací přípravky na ně nemusí stačit. Filtrování vody a čištění nádrže by mělo probíhat i v tomto „mezidobí“, kdy již není počasí ideální ke koupání, ale zároveň má voda ještě příliš vysokou teplotu.
venkovní bazén

Stručný postup zazimovacích prací

Jako první krok je kontrola a úprava pH bazénové vody, ta se musí provádět vždy před aplikací desinfekčních prostředků, a také před zazimováním. Poté by mělo následovat čištění bazénovým vysavačem a aplikace bazénové chemie. Zároveň musí být v provozu filtrační čerpadlo, a to zhruba po dobu 15 hodin (v závislosti na velikosti nádrže a výkonu čerpadla).
Poté se vypustí z nádrže voda tak, aby klesla pod vyústění nejspodnějšího potrubí, odpojí se technologické zázemí (filtrace, tepelné čerpadlo apod.), tzn. odpojení od elektřiny a vypuštění vody. Důležité je zbavit vody veškeré bazénové příslušenství důkladným vysušením. Filtraci a obslužné jednotky poté uklidíme do suché a vytápěné místnosti.
Na závěr se do zbytku vody v bazénu přidá zazimovací roztok v koncentraci podle návodu a do vody umístíme tzv. dilatační plováky, které zabraňují poškození nádrže vrstvou ledu.